• September 24, 2020
0 Comments☆ Thanks for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video! Thanks so much ♥
▶ Please like LIKE and press 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 to support me to make more videos offline. Thank you for watching.

Thêm comment:
Bước 1: Bôi đen dòng/đoạn văn bản cần thêm sau đó vào tab Review xong click chuột vào New Comment, có 1 bảng comment hiện ra và bạn typing vào nội dung vào đó.
Chỉnh sửa comment: Bấm chuột phải vào dòng/đoạn văn bản đã thêm comment sau đó hộp thoại hiện ra bạn bấm chọn Edit Comment.
Xóa comment: Bấm chuột phải vào dòng/đoạn văn bản đã thêm comment sau đó hộp thoại hiện ra bạn bấm chọn Delete Comment.

Nguồn: https://dereks-sarasota.com

Xem thêm bài viết khác: https://dereks-sarasota.com/tong-hop/

Author

khang@mmtgroup.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *