Wednesday, November 11, 2020

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 5.

- Advertisement -
- Advertisement -Tapescripts grade 5

Question 1:
Question 1. Listen and number
1. A: Lucy, may I come in?
B: Yes, Grandpa. Come in , please.
2. A: What are you doing, Lucy?
B: I’m drawing a picture, Grandpa.
A: What are you drawing?
B: I’m drawing a castle, Grandpa.
3. A: What’s your castle like?
B: It’s big. Very big.
A: Oh, yes. What colour is it?
B: It’s red. My castle is red.
4. A: Where is your castle?
B: It’s in our area , Green Park Village.
A: Oh, really? How nice !
5. A: Are there people in your castle ?
B: Yes, Grandpa. A lot …One hundred people !
A: How many ?
B: One hundred !
A: Oh, so much !
Question 2:
1. Look! We are making cake. Can you see the cake. Now, colour it brown. Colour the cake brown.
2. Look at him. He has a present in his hands. Now, colour it green. Colour the present green.
3. This is a snowman. Look! He’s wearing a hat. Now, colour it red. Colour the hat red
4. Look at the cat. Can you see the cat with the balloon? Colour it yellow. Colour the cat yellow.

Question 3:
1. I play football with my friends at 3 o’clock.
2. I watch TV at quarter past two.
3. I have dinner at half past four.
4. I have math lesson at one o’clock.
5. I have music lesson at half past one.
Question 4:
1. A: What are your favourite zoo animals.
B: Tigers.
2. A: Did you see the kangaroos at the zoo ?
B: Yes, I did.
3. A: Next week will be Teachers’ Day. What will we do?
B: We’ll have a lot to do. We’re going to draw coloured pictures and write poems for the school display.
A: And we’ll make the cards for our teachers too.
4. A: What are your favourite stories?
B: Detective stories.
5. A: What’s your favourite school subjects?
B:Science.
A: Why do you like it?
B: Because I want to become a scientist like my dad.

Question 5:

1. Mum: When have you got English, Ruby?
Ruby: I have it on Monday and Thursday.
2. Mum: Why do you take these bags?
Ruby: Because we have PE today, and these are our PE bags.
3. Mum: Can we visit our grandma this evening?
Ruby: No, I can’t because I have a music lesson.
4. Mum: What time do you have it?
Ruby: At seven o’clock in the evening.
5. Mum: What do you do after the music lesson?
Ruby: I go to bed.

Nguồn: https://dereks-sarasota.com

Xem thêm bài viết khác: https://dereks-sarasota.com/giao-duc/

- Advertisement -

Latest news

Xem Thêm

Trình phát video miễn phí tốt nhất cho Windows

Việc chọn trình phát video phù hợp một phần là về các tính năng mà nó cung cấp và một phần là cảm giác...
- Advertisement -

Công Nghệ

mã nguồn mở là gì? Tài nguyên nguồn mở

Thuật ngữ "mã nguồn mở" đề cập đến thứ mà mọi người có thể sửa đổi và chia sẻ vì thiết kế của nó...

Khám phá tiềm năng vô hạn của proptech cùng Digitalfuture

Bạn có biết: Proptech đang thay đổi đáng kể thị trường kinh doanh bất động sản truyền thống hay không? Vậy Proptech là gì?...

Đang Dùng Dòng Laptop Khủng Mà Sao Dùng Nó Cứ Chậm Và Giật

Chào anh em rất nhiều anh em đang mua các dòng máy Trạm của HP Hoặc Dell bị tình trạng khi mở ứng...
- Advertisement -

20 COMMENTS

 1. My name is Kemmy
  I do youtube hope you support
  Was #kemmynguyen
  Tên tôi là Kemmy
  Tôi làm youtu mong bạn ủng hộ
  Là #kemmynguyen
  😙😚😙😚😙😚😙😚

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here