• June 14, 2020
2 CommentsTự học Anh ngữ xin giới thiệu với các bạn về các danh ngôn hay trong học tập giúp bạn lấy động lực học tiếng Anh của mình nhé!

Học tập (Study):
 “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” – Gandhi (“Hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy học như sẽ sống suốt đời”)
 “Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools.” – Johann Kaspar Lavater
(“Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.”)
 “Reading without reflecting is like eating without digesting” – Edmund Burke (“Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa”)
 “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration” – Thomas Edison
(“Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi”)

Nguồn: https://dereks-sarasota.com

Xem thêm bài viết khác: https://dereks-sarasota.com/giao-duc/

Author

khang@mmtgroup.vn

2 thoughts on “Danh Ngôn về Học tập (Study Quotation) – Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *